Pied herbe

แนวทางผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของยุโรป

วงจรชีวิต

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ลีเรคโกได้มีส่วนร่วมในโครงการของยุโรป ซึ่งได้ริเริ่มโดย European Commission: the EU Product Environmental Footprint (EU PEF)

EU PEF 5x5

 

อะไรคือ EU PEF?

The EU PEF คือวิธีการใหม่ในการวัดผลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า

ลีเรคโกเป็นบริษัท B2B แห่งแรกที่ได้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ฉลากของตนเองอย่างเป็นทางการด้วยวิธีการใหม่นี้

วัตถุประสงค์ของ EU PEF คือการกำหนดวิธีการประเมินของยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคประเภทต่างๆโดยมุ่งเป้าไปที่:

  1. การวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน
  2. การปรับปรุงความตระหนักรู้ของลูกค้าและและการรับข้อมูลในพื้นที่
  3. ส่งเสริมให้ บริษัท ต่างๆดำเนินการปรับปรุงแบรนด์อย่างต่อเนื่อง


 

EU PEF LIFECYCLE 9x9

วิธีการที่ครอบคลุมและโปร่งใส

ระเบียบวิธี EU PEF และการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  1. ในแต่ละขั้นตอนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์: วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การผลิตการจัดจำหน่าย การสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์

  2. ผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 16 ประการ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ การใช้ที่ดิน ฝุ่นละออง การใช้ทรัพยากร ... 

น้ำยาซักผ้าของลีเรคโก

EU PEF LYRECO LAUNDRY LIQUID

ผลิตภัณฑ์แรกที่ถูกประเมินโดย EU PEF

น้ำยาซักผ้าของลีเรคโกเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าน้ำยาซักผ้าทั่วไปถึง 30%. ต้องขอบคุณการประเมินนี เราจะ: 

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
  • สนับสนุนให้คู่ค้าของเรานำ EU PEF มาใช้
  • ประชาสัมพันธ์ EU PEF ให้กับลูกค้าของเรา