Hands clapping together

พันธมิตรของลีเรคโกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศของเราสำหรับการปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น

การมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวทั้งในกลยุทธ์และการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเรา และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของเรา

 

 

ลูกค้าของเรา

เราดำเนินการบริการลูกค้าผ่านการตลาดแบบบูรณาการหรือomni-channel โดยมุ่งมั่นไปที่การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า จากปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ เราได้ทราบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในข้อกังวลหลักที่ลูกค้าของเรามีร่วมกัน

นี่คือเหตุผลที่เราได้พัฒนาแนวทางการสนับสนุนการจัดซื้อที่มีความรับผิดชอบ อย่างเช่นเครื่องมือคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเวลาที่ทุ่มเทสำหรับการแบ่งปันและระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในช่วงวันแห่งความยั่งยืนและรางวัลความยั่งยืน

LCFC ARTICLE

เครื่องคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของลีเรคโก

เครื่องคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของลีเรคโก เป็นเครื่องมือที่บริษัทในเครือของเราใช้ในการวัดการปล่อย CO2 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 และถูกนำไปใช้สำหรับ 3 เรื่อง :

  1. ค่าขนส่งและวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ
  2. แหล่งพลังงานที่ บริษัท ซื้อและใช้
  3. การปล่อยมลพิษทางอ้อมอื่น ๆ
Olaf from Lyreco Germany and 3 people from MTU

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง MTU และลีเรคโก ช่วยให้การดำเนินการราบรื่นและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากสนับสนุนให้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในบริษัทของตน

Andreas Regnier

จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ MTU ผู้ได้รับรางวัล Lyreco Germany Sustainability Award ประจำปี พ.ศ.2561

คู่ค้าของเรา

ที่ลีเรคโก เราทำงานร่วมกับคู่ค้าของเราผ่านโปรแกรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศ เกี่ยวข้องกับการเน้นการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยเคารพกฎทางจริยธรรม ซึ่งการทำงานร่วมกับเรา คู่ค้าของเราได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจรรยาบรรณและกระบวนการตรวจสอบของเรา

people shaking hands

ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ

เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีงามระหว่างคู่ค้าของเราผ่านของ Supplier’s Day ผ่านรางวัลและผ่านวิธีการประเมินผลิตภัณฑ์สีเขียวของเรา

เพื่อให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบและมาตรฐานความยั่งยืนของเราได้รับการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เราได้พัฒนากระบวนการประเมินความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าของเรา

a woman smiling

เราแบ่งปันข้อมูลด้านความยั่งยืนกับลีเรคโกเป็นประจำและช่วยกันนำข้อมูลไปพัฒนาในด้านนั้น ๆ นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับคลังที่ใกล้ที่สุดเพื่อลดระยะทางในการขนส่ง

Päivi Rissanen

ผู้อำนวยการ UPM ผู้จำหน่ายกระดาษภายใต้แบรนด์ NEW FUTURE

พันธมิตรและคู่ค้าด้านการข่นส่งของเรา

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในสถานที่ทำงานรายแรก ๆ ของโลก เรามีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนด้านการขนส่งของเรามีความคิดสอดคล้องกับมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราดำเนินการดังกล่าวโดยรวมข้อกำหนดด้านความยั่งยืนไว้ในสัญญา ทำให้เราสามารถพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องร่วมกับโครงการต่างๆ เช่นโครงการริเริ่มสำหรับการปล่อยมลพิษที่ต่ำ

3 trucks aligned

นอกเหนือจากมิติทางธุรกิจของการเป็นหุ้นส่วน การทำงานกับลีเรคโกยังถือเป็นการสนับสนุนนโยบายความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อองค์กรของลีเรคโกเป็นแรงบันดาลใจอย่างชัดเจนสำหรับการนำไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเช่นจรรยาบรรณของPrincipadoและการพัฒนากองเรือสีเขียวของเราในเม็กซิโก

Alejandro Torre

CEO ของ Principado Mexico เป็นพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายของ Lyreco ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557

กลุ่มบุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือได้ของเรา

ภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เราทำงานร่วมกับรัฐบาลด้วยหน่วยงานด้านกฎหมายและหน่วยงานรับรองเพื่อให้ลูกค้าของเรามีมุมมองที่เป็นธรรมจากภายนอกผ่านนโยบายความรับผิดชอบของเรา ในฐานะตัวแทนจำหน่ายระหว่างประเทศ เราจึงปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่เราดำเนินการ

sdg goals

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อองค์การสหประชาชาติ

จากมุมมองที่กว้างขึ้น ในฐานะสมาชิกของ Global Compact and Human Rights Club เราปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การสหประชาชาติในสาขาที่ครอบคลุมโดย 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Pied herbe

ในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สหภาพยุโรปเป็นผู้นำหลักในการกำหนดกรอบกฎหมาย เราใช้ข้อกำหนดและคำแนะนำของสหภาพยุโรปในกิจกรรมของเราเช่นในขั้นตอนการนำร่อง European Product Environmental Footprint

A girl is in front of a board

องค์กรพัฒนาเอกชนและโครงการการกุศลในท้องถิ่น

เรามุ่งมั่นที่จะให้แนวทางปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในกิจกรรมของเราและอื่น ๆ พนักงานของเรามีส่วนร่วมในโครงการชุมชนท้องถิ่นและในโครงการความร่วมมือกับองค์กรเพื่อสังคม

นอกจากนี้เรายังจัดตั้งโครงการการกุศล ลีเรคโกเพื่อการศึกษา โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นให้เข้าถึงการศึกษาทั่วโลก

a woman smiling

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ด้วยการสนับสนุนของลีเรคโก CARE ได้พัฒนาโครงการด้านการศึกษาในบราซิล มาดากัสการ์และตอนนี้ในกัมพูชา วัตถุประสงค์ทั่วไปของเราคือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มการลงทะเบียนของนักเรียนในระยะยาว เพราะพวกเราร่วมกันกัน เราจึงประสบความสำเร็จมากมาย!

Nathalie Rosselot

Corporate Partnership Director, Care France

อ่านต่อ