A worker is sorting Lyreco products

ห่วงโซ่อุปทาน

การตรวจสอบผู้ผลิตและโปรแกรมการปรับปรุงคู่ค้า

การพัฒนาฐานอุปทานอย่างยั่งยืนและถูกต้องตามหลักจริยธรรมช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมและความสำเร็จของลูกค้าของลีเรคโก

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่ทำงานรายแรกทั่วโลก ลีเรคโกมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามสังคม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฎหมาย

นี่คือเหตุผลที่ห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นหลักการเฉพาะของกลยุทธ์  CSR ในปี พ.ศ.2562-2568

วัตถุประสงค์:

เพื่อรับประกันว่าลูกค้าของเราจะได้รับทั้งความคุ้มค่าในผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นตลอดจนความยั่งยืนและจริยธรรมในห่วงโซ่อุปทาน

sdg 8 120 px

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เราสนับสนุน

sustainability

ห่วงโซ่อุปทาน - ตัวชี้วัด 2563

evaluation sustainability

93%

บริษัทที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

โรงงานภายในของบริษัท Lyreco มี 4 โรงงานที่มีการตรวจสอบล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

AWARENESS PROGRAMME

19

การดำเนินการด้านการตระหนักรู้และโปรแกรมต่างๆ

กิจกรรมหรือการประชุมที่จัดร่วมกับคู่ค้าเกี่ยวกับ CSR ในระดับกลุ่มและระดับท้องถิ่น

 

เป้าหมายของลีเรคโก

 

 1. การประเมินความยั่งยืนและจริยธรรมของคู่ค้า
 2. การติดตามข้อตกลงของคู่ค้า
 3. การศึกษาและการรับรู้ของคู่ค้า
 4. การศึกษาภายในและการรับรู้

จริยธรรมและความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

back to work suppliers consolidation

โปรแกรมการตรวจสอบและปรับปรุงผู้ผลิต

ลีเรคโกได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองมากมาย ซึ่งขณะนี้มีการนำเสนอสินค้ามากกว่า 1,500 รายการให้กับลูกค้าของเรา

ในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานในสถานที่ทำงานชั้นนำทั่วโลก ลีเรคโกมีความรับผิดชอบในการดูแลให้การดำเนินธุรกิจของคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อสังคมจริยธรรม สิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบและมาตรฐานความยั่งยืนของเราได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทีมงาน QSS ของเราจะตรวจสอบการผลิตของพันธมิตรของเราในทุกๆปี โดยมุ่งเน้นเฉพาะในประเทศที่มีความเสี่ยง ในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ลีเรคโกก็ประสบปัญหาที่ต้องขึ้นบัญชีดำคู่ค้าของเราหลังจากไม่ผ่านการตรวจสอบ

 

กรอบการตรวจสอบของลีเรคโก
มาตรฐานและนโยบายภายในและภายนอกของเรา

ในปี พ.ศ.2556  ลีเรคโกได้เลือก SEDEX และ BSCI เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบความรับผิดชอบทางสังคมของโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของลีเรคโก

SEDEX SMALL

SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) 4 เสาหลัก: แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมทางธุรกิจ

SEDEX เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการแบ่งปันข้อมูลการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบบนห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้โดยสมาชิกมากกว่า 43,000 คนในกว่า 150 ประเทศ

BSCI

BSCI - The Business Social Compliance Initiative เป็นระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานชั้นนำที่สนับสนุน บริษัท ต่างๆในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมและเพื่อปรับปรุงโรงงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

 • ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของลีเรคโกทั้งหมด
 • กรุ้ปและบริษัทย่อย 16 แห่งในการจัดหา  รวมถึง Intersafe ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562
 • ผู้ผลิตและผู้นำเข้า 59 ราย
 • ผู้รับเหมาลำดับที่ 3
audit suppliers tiers
 • แผนการเฝ้าระวัง
 • นโยบายการจัดซื้อ
 • จรรยาบรรณของคู่ค้า
93%

โรงงานที่ผลิตสินค้าที่มีตราของเราหรือนำเข้าโดยลีเรคโกโดยตรวจสอบในปี พ.ศ.2563 โรงงาน 49 แห่ง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือกโดยกรุ๊ปของลีเรคโก และ 10 แห่ง ที่ผลิตข้อมูลอ้างอิงในท้องถิ่นสำหรับ บริษัท ย่อยของเรา

 

 

SAFETY

กระดาษและPPE ภายใต้การเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด

ในบริบทของคำเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า แรงงานและสิทธิมนุษยชนในประเทศใหม่ๆ ลีเรคโกได้จัดทำกระบวนการตรวจสอบสถานะเพื่อ:

 • กระดาษที่อาจมาจากประเทศที่มีข้อกล่าวหาเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า
 • PPE (ที่ไม่ใช่แบรนด์และไม่ได้นำเข้าโดยตรงโดยลีเรคโก) มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคม (เช่นมาเลเซียศรีลังกาบังกลาเทศ)

โปรแกรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของคู่ค้า

 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นความมุ่งมั่นที่ลีเรคโกและคู่ค้าร่วมกันแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน สายงานการตลาดของกลุ่มลีเรคโกได้พัฒนากลไกเสริม 2 กลไกเพื่อปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองฝ่าย

 1. Supplier Performance Improvement Programme (SPIP), ตารางการประเมินครอบคลุมเกณฑ์ประสิทธิภาพ 4 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขัน การจัดการหมวดหมู่ โลจิสติกส์และความยั่งยืน
 2. การสำรวจคู่ค้าของลีเรคโก มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุช่องว่างสำหรับการปรับปรุงกระบวนการจัดการคู่ค้าของลีเรคโก
people shaking hands

การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้า

ในปี พ.ศ.2562 ความยั่งยืนซึ่งก่อนหน้านี้คิดเป็น 20% ของอันดับการปฏิบัติงาน ได้รับการปรับขึ้นเป็น 25% เมื่อเทียบเท่ากับเกณฑ์อีก 3 ข้อ

 

การประเมิน CSR ครอบคลุม 5 หมวดหมู่:

 1. ลักษณะเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์,
 2. องค์กร CSR และการกำกับดูแลของคู่ค้า,
 3. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม,
 4. ระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย,
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม ห่วงโซ่อุปทานและจริยธรรมทางธุรกิจ.

นอกเหนือจากผลการประเมินแล้ว คู่ค้าแต่ละรายยังได้รับแผนปฏิบัติการเป็นรายบุคคล พร้อมด้วยการติดตามความคืบหน้า ซึ่งโปรแกรมนี้มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558

อ่านต่อ