EcovadisGold

Lyreco tilldelas Ecovadis guldmedalj 2023

Ecovadis, en av världens ledande aktör inom företagshållbarhetsbetyg och har nu bedömt Lyrecos hållbarhetspraxis under 2023. Vi är stolta över att meddela att vi har uppnått Guld-nivån med poängen 72 av 100. Det placerar oss i kategorin "Avancerad" inom hållbarhet, vilket visar vårt målmedvetna åtagande för att hantera viktiga frågor inom vår bransch.

Ecovadis är som sagt en världsledande leverantör av företagshållbarhetsbetyg, och över 100 000 företag genomgår deras noggranna utvärderingar. Lyreco har aktivt deltagit i denna frivilliga bedömning och har konsekvent varit bland de bästa 4% inom branschen i flera år. Vårt åtagande för hållbarhet driver oss att se dessa utvärderingar som en möjlighet att ständigt förbättra oss och bidra till omvärld.

Deltagandet i Ecovadis-bedömningen är en del av vår hållbarhetsstrategi, och vi kommer fortsatt försöka att förbättra och dela dessa resultat med er. Om du är intresserad av poängkrav och kriterier för de olika nivåerna kan du hitta mer information på Ecovadis webbplats.