Covid-19 projectgroep

Hoe richt je een COVID-19 projectgroep op?

Hoe richt je een Covid-19 projectgroep op voor jouw bedrijf? En waarom is het nuttig?

Om de maatregelen en de ondersteuning van je medewerkers zo goed en zo veilig mogelijk te organiseren, richt je best een projectgroep op, met vertegenwoordigers uit de hele organisatie. Bij Lyreco heet deze groep het ‘Covid Coaches Team’. Dit team heeft één vertegenwoordiger per afdeling/site. Hij of zij is het unieke aanspreekpunt voor de afdeling of onderafdeling in geval van vragen en ideeën.

Projectgroep

Takenpakket van een COVID-19 projectgroep

  • Maatregelen nemen en de verwelkoming van de medewerkers zo goed en zo veilig mogelijk organiseren.
  • Zorgen dat de Covid-instructies gerespecteerd worden en eventuele onvolkomenheden rapporteren.
  • Hygiënische producten bijbestellen en contactpersoon zijn voor het gebouwenbeheer, schoonmaakbedrijven …
  • Wekelijks een feedbackmoment organiseren om eventuele extra maatregelen te nemen en te peilen wat er leeft bij alle medewerkers.
covid elleboog

Voorbereid voor wanneer het weer mag?

Alles wat je nodig hebt voor een veilige en hygiënische werkomgeving.