People in a meeting

Duurzame bedrijfsvoering

Systeem voor risicobeheer en naleving

Risico- en compliancebeheerprogramma's uitvoeren als een geïntegreerd onderdeel van het bedrijf.

Met 15 dochterondernemingen, rechtstreeks actief in 25 landen,15 partners in 17 bijkomende markten en een wereldwijde toeleveringsketen, vereist de internationale dimensie van het Lyreco-bedrijfsmodel een solide kwaliteits- en milieurisicomanagementsysteem dat al onze activiteiten omvat.

sdg 8 NL
sdg 12 NL

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties waar we aan bijdragen.

sustainability

2 gebieden worden behandeld

value excellence white

Kwaliteit

leaf

Milieu

BELANGRIJKSTE ACTIES

 1. Organiseren van risicobeheer
 2. Risicomatrix
 3. Opleiding en bewustmaking van risico's en kansen
eye

Een internationaal erkend certificeringsproces

Om te zorgen voor een gemeenschappelijke kwalitatieve en milieubeheerpraktijk in onze 15 filialen, gebruikt Lyreco de erkende internationale normen ISO 9001 en ISO 14001.

Het gezondheids- en veiligheidsbeheer worden gebaseerd op Lyreco richtlijnen die verwijzen naar de OHSAS 18001-norm en de lokale wetgeving.

In 2012 werd ISO 26000, de richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, aangenomen om structuur aan te brengen in het duurzaamheidstraject. Daarnaast hebben sommige landen ervoor gekozen om bijkomende certificaten te behalen.

People in a meeting

Een uitgebreid proces van risicobeheer

Het risicomanagementproces van Lyreco heeft betrekking op kwaliteits- en milieuaspecten. In 2019, in het kader van de nieuwe MVO-strategie 2019-2025, heeft Lyreco deze uitgebreid naar nieuwe gebieden

 • Corruptierisico's
 • Sociale risico's in onze interne activiteiten
 • Cybercriminaliteit

Het duurzaamheidsbeheer is volledig geïntegreerd in de organisatie van de groepsactiviteiten, onder leiding van de Group Chief Operating Officer. De strategische uitvoering van het MVO beleid wordt geleid door de QSS-directeur van de Groep. Elk van de 15 dochterondernemingen van Lyreco heeft eveneens een QSS-manager.

Two people looking at a tablet

Bevorderen van ethiek in alles wat we doen

Het verhogen van het bewustzijn en het verzekeren van een strikte naleving van ethische handelspraktijken in alle Lyreco-activiteiten, door alle werknemers en met al onze zakenpartners, is een voortdurende zorg.

Daarom heeft Lyreco in 2020 zijn ethiek en nalevingsbeheer evenals het communicatieproces versterkt. Dit door middel van een uitgebreid Ethics and Compliance Committee, de benoeming van een Group Compliance officer en specifieke 'ethische aanspreekpunten' in alle Lyreco-dochterondernemingen. Daarnaast werd een versterkte gedragscode voor ethiek en bedrijfsvoering en een verbetering van het 'Raise your alert'-systeem ingevoerd.

Meer weten
Lyreco Ethics and Compliance Committee

Het comité bestaat uit 4 permanente leden:

 • Lyreco Group CEO en voorzitter van het Comité
 • Lyreco Group Chief Finance Officer
 • Lyreco Group Chief People & Culture Officer
 • Group Compliance officer en secretaris van het Comité 

Het Comité is verantwoordelijk voor het toezicht op de ethiek en de naleving van de regelgeving op de volgende gebieden:

 • Anti-corruptie
 • Bestrijding van discriminatie en intimidatie
 • Gegevensbescherming
 • Alle andere kwesties op het gebied van ethiek en naleving van de regelgeving die aan het Comité worden voorgelegd.

MVO leidende principes