Wind turbine

100% zelená elektřina v roce 2020

Elektřina v roce 2020 výhradně z obnovitelných zdrojů

Zrychlení změny klimatu a jeho dramatické dopady na naši planetu nás více než kdykoliv předtím nutí zvýšit úsilí o ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu se Lyreco CE rozhodlo získávat svou energii (elektřinu) výhradně z obnovitelných zdrojů.

V únoru 2021 obdrželo Lyreco CE od dodavatele elektrické energie roční zprávu, že celá energetická spotřeba v roce 2020 byla pokryta 100% přírodní elektřinou z obnovitelných zdrojů energie.

 

Struktura zdrojů:

61% biomasa

Biomasa je neutrálním palivem a v našem regionu je významným obnovitelným zdrojem energie. Při jejím spalování se uvolňuje téměř stejné množství CO2, jako v průběhu fotosyntézy při růstu biomasy. Spalování biomasy na rozdíl od fosilních paliv nezvyšuje koncentraci organických uhlovodíků v atmosféře.

39% vítr

Vítr vzniká díky nerovnoměrnému ohřívání zemského povrchu Sluncem. Teplejší vzduch stoupá do výšky a tím dochází k proudění vzdušné masy kolem Země. Energie větru patří k nejstarším vědomě využívaným obnovitelným zdrojům energie.

Green alternatives

Udržitelnost a odpovědnost

Toto osvědčení potvrzuje trvalé odhodlání společnosti Lyreco bojovat proti změně klimatu. Naší snahou je získávat elektrickou energii primárně z obnovitelných zdrojů.

Více informací o naší strategii v oblasti společensky odpovědného podnikání najdete v našich cílech udržitelného rozvoje a naší CSR zprávě.

Pokračovat ve čtení