Leo Stoelinga

Holandská státní železnice a společnost Lyreco se spojily v udržitelném partnerství

Holandská národní železnice NS (Nederlandse Spoorwegen) si vybrala společnost Lyreco jako uznávaného dodavatele kancelářských výrobků. Hlavními důvody byli sdílená udržitelná vize a přístup v oblasti řešení na pracovištích.

Roky spolupráce se společností Lyreco významně přispěli u NS v těchto oblastech:

  • Proaktivní správa účtů
  • Úspora nákladů na kancelářské potřeby
  • Trvale udržitelnější výběr produktů
  • Zvyšování povědomí mezi kupujícími
  • Spuštění plně cirkulárního procesu

Při nákupu výrobků zohledňuje NS i architekturu výrobků a možnosti jejich opětovného použití.
NS navíc zvažuje nevyhnutelnost všech kupovaných výrobků a možnost alternativ ohleduplných
k životnímu prostředí. Bere v úvahu i logistiku výrobků do našich poboček. NS je od roku 2018
z hlediska přepravy cestujících klimaticky neutrální a jejím cílem je být od roku 2050 zcela neutrální z hlediska klimatu. K dosažení tohoto cíle každý rok produkují o megatunu CO2 méně. Jelikož Lyreco usiluje o snížení emisí CO2 a všechny dodávky do našich poboček po celém Holandsku jsou CO2 neutrální, představujeme dokonalého partnera společnosti NS.

 V roce 2020 započala iniciativa společnosti Lyreco v oblasti cirkulárnosti. V dnešní době se nebere v úvahu pouze udržitelnost jako taková, ale také cirkulární vlastnosti produktu. Pokud jde
o malé kancelářské vybavení, dbá společnost Lyreco na to, aby se shromáždilo a recyklovalo co nejvíce produktů. Mimo to se suroviny vracejí výrobcům pro použití do nových výrobků. Tyto iniciativy proto dokonale zapadají do cirkulární politiky NS.

Obrázek: Leo Stoelinga, manažer nákupu, NS

Leo Stoelinga

Při opětovném sběru malého kancelářského vybavení společnost Lyreco zaručuje, že se zrecykluje co nejvíce produktů a suroviny se vrátí výrobcům k získání nových produktů.

Leo Stoelinga
Manažer nákupu, NS