3 trucks aligned

Podpora našich partnerov v ich záväzkoch k udržateľnosti

Zapojenie zainteresovaných strán do stratégie Lyreco CSR je nevyhnutné pre splnenie našich záväzkov.

Principado je mexický distribútor kancelárskych potrieb a náš medzinárodný partner od roku 2014. Od začiatku našej spolupráce sa spoločnosť zaviazala zosúladiť svoju politiku a kroky v oblasti CSR s angažovanosťou spoločnosti Lyreco. Charta sociálnej zodpovednosti zameriava ich činnosti a strategické opatrenia na zlepšenie ich hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dopadov.

V roku 2018 spoločnosť Principado investovala do hybridných nákladných vozidiel, dodávajúce zákazníkom v Mexico City. Cenný príspevok v boji proti znečisťovaniu ovzdušia v meste, kde kvalita ovzdušia patrí k najhorším na svete.

Principado je jedným z partnerov v rámci siete Lyreco, ktorého vývoj v oblasti CSR je najvýraznejší.

Obrázok: Principado nákladné vozidlá v Mexiku

a man smiling

Okrem obchodného rozmeru nášho partnerstva podporuje Lyreco aj našu politiku trvalej udržateľnosti. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti Lyreco je jednoznačne inšpiráciou pre implementáciu konkrétnych opatrení, ako je definícia etického kódexu Principado a rozvoj našich zelených vozidiel v Mexico City.

zvoj našich zelenych vozidiel v Mexico City.

Alejandro Torre
CEO Principado Mexico, distribučný partner spoločnosti Lyreco od roku 2014