Naszym celem na rok 2026 jest: 90% pracowników jest dumnych z pracy w Lyreco

Zobowiązujemy się do oferowania naszym pracownikom coraz lepszych warunków w pracy, jak również dbania o społeczności, w których działamy:  

  • Zobowiązujemy się do wspierania rozwoju pracowników Lyreco i zapewnienia czegoś więcej niż tylko pracy, ale kariery w Lyreco
  • Dążymy do zapewnienia bezpiecznego i satysfakcjonującego życia zawodowego dla wszystkich naszych pracowników
  • Podejmujemy działania mające na celu wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności krajów, w których działamy oraz wspieranie edukacji dzięki naszemu globalnemu programowi "Lyreco for Education" 

Umożliwienie talentom korzystania z międzynarodowej współpracy, priorytetowe traktowanie nauki i rozwoju poprzez stworzenie akademii Lyreco, przyczynianie się do bezpiecznych miejsc pracy, finansowanie zrównoważonych programów oraz zachęcanie naszych pracowników do angażowania się w życie lokalnych społeczności to przykłady tego, jak przechodzimy od słów do czynów. 

GPS 2022

Great People Survey

Ludzie Lyreco są siłą napędową wszystkich naszych działań i aktywności. Zobowiązujemy się do zaoferowania im środowiska pracy, w którym mogą się rozwijać, jak również najlepszych możliwości wzrostu i rozwoju. 

Za punkt honoru stawiamy sobie słuchanie naszych pracowników i podejmowanie działań mających na celu poprawę ich życia zawodowego. Dlatego każdego roku przeprowadzamy badanie Great People Survey w 25 krajach, w których działamy. 

W 2026 roku naszym celem jest osiągnięcie 90% pracowników, którzy są dumni z pracy w Lyreco. 

bhp

Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy

W odniesieniu do naszych ludzi koncentrujemy się przede wszystkim na ich bezpieczeństwie. Dbamy o to, aby środowisko pracy wszystkich pracowników Lyreco odpowiadało kryteriom dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa, których oczekuje się od odpowiedzialnego pracodawcy.

Wzmocnienie pozycji ludzi.

Lyreco Pioneers program

W 2021 roku Lyreco Innovation uruchomiło Lyreco Pioneers - wewnętrzny program przedsiębiorczości, który ma na celu zmobilizowanie każdego z naszych 12 000 pracowników do dostarczenia rozwiązań dla kluczowych wyzwań wokół zrównoważonego rozwoju.

2 główne wyzwania

  • Jakie nowe produkty lub usługi moglibyśmy stworzyć, które pomogłyby naszym klientom dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów
  • Jakie nowe procesy wewnętrzne lub sposoby pracy mogą pomóc Lyreco zmniejszyć wpływ na środowisko
Wyniki
  • 261 zgłoszeń z 25 krajów Lyreco 
  • 1 jury złożone z ekspertów 
  • 6 zespołów wybranych do programu inkubacji 
  • 1 pitch na zespół  
  • 1 zwycięski pomysł 
pioneers 2022

Zwycięska koncepcja

Stworzenie panelu kontrolnego zrównoważonego rozwoju - gdzie nasi klienci będą mogli zobaczyć wpływ (emisję CO2) produktów, które od nas kupują. Pulpit kontrolny umożliwi im również ustalenie celów i zastosowanie strategii w celu zmniejszenia emisji.

turysta na wzgórzu

Idąc naprzód

Lyreco Pioneers stanie się teraz corocznym programem, przełomowym momentem w kalendarzu Lyreco i szansą dla wszystkich w rodzinie Lyreco, aby stać się częścią tworzenia nowych rozwiązań dla naszych najważniejszych wyzwań. 

Lyreco Innovation będzie nadal ściśle współpracować z Sustainability, aby wspierać i umożliwiać innowacje w tym ważnym, kluczowym dla biznesu obszarze.

@Nicolas Axelrod dzieci w Kambodży

Lyreco for education

Wspieranie równego dostępu do edukacji w najbiedniejszych krajach

Zobowiązanie wszystkich pracowników do poświęcenia czasu na działania charytatywne jest częścią kultury firmy Lyreco. Poprzez program Lyreco For Education pracownicy Lyreco rozwijają akcje zbierania funduszy, aby zapewnić dzieciom żyjącym w ubogich warunkach lepszy dostęp do edukacji. Celem jest zwiększenie liczby uczniów i zmniejszenie wskaźnika przerywania nauki poprzez poprawę jakości kształcenia i warunków nauki. Fundusze są zbierane głównie poprzez różne działania i inicjatywy w naszych lokalnych oddziałach.

Dowiedz się więcej