Vision

Stratégia spoločensky zodpovedného podnikania CSR

2019- 2025

Lyreco sa pripojilo ku globálnemu paktu OSN v roku 2004. Téma  spoločensky zodpovedného podnikania - CSR sa stala oficiálnym pilierom Lyreco podnikania v roku 2012 prostredníctvom prvej stratégie CSR, Eco-Future 2012-2018

Od roku 2019 je platná nová stratégia, ktorá rozširuje naše záväzky o: Etiku a trvalú udržateľnosť v dodávateľskom reťazci, Správu a riadenie rizík a podporu komunít. Spolu s Ochranou životného prostredia, Ľuďmi a Ekonomikou sa stávajú hlavnými piliermi CSR stratégie.

blue

6 hlavných pilierov

CSR ECONOMICS

1.

EKONOMIKA

Propagovať a rozvíjať trvalo udržateľnú ponuku produktov a poskytovať podporu všetkým našim zákazníkom.

Icon of a leaf

2.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri všetkých našich činnostiach zmierňujeme dopady na životné prostredie, od našich dodávateľov až po našich zákazníkov, so silným zameraním na boj proti zmene klimatických podmienok.

19 NDC

3.

DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC

Vyvíjame trvalo udržateľnú a etickú základňu v rámci celého dodávateľského reťazca, ktorá zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti Lyreco, jej inovácie a úspech našich zákazníkov.

CSR COVERNANCE

4.

RIADENIE

Tvoríme programy Management rizík a príležitostí ako integrovanú súčasť podnikania.

people

5.

ĽUDIA

Úročíme dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov pre maximalizáciu zákazníckej spokojnosti.

passion white icon

6.

KOMUNITA

Robíme zo vzdelávania základ charitatívneho programu Lyreco na globálnej aj lokálnej úrovni.

materiality matrix

Lyreco Matica významnosti

V roku 2017 poukázala Matica významnosti zostavená našimi najvýznamnejšími podnikateľskými partnermi na ďalšie výzvy, ktoré viedli k rozšíreniu našich záväzkov v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Bolo identifikovaných 11 priorít. Práve tieto sú základom našich 6 hlavných pilierov, ktoré nadobudli účinnosť v januári 2019.

Chcete vedieť viac?

PREČÍTAJTE SI NÁŠU CSR SPRÁVU

Pokračovať v čítaní