audit supplier china

Revisjon i forsyningskjeden: En forsterket prosess

Et nytt involveringsprogram for leverandørbærekraft ble lansert i 2012. Siden har omfanget, rammene og kontrollprosessene for Lyrecos produsentrevisjoner, blitt forsterket regelmessig. 

reinforcemen audit supply chain

 

Med Eco Future-strategien 2012-2018, ble et nytt involveringsprogram for leverandørbærekraft lansert i 2012. 

Siden 2013 har den sosiale samsvarsvurderingen blitt utvidet til alle indirekte importerte produkter. Dette inkluderer Lyrecos produsenters underleverandører opp til tredje 3. ledd 
 

audit suppliers tiers

Produsentenes sosiale etterlevelsesrevisjoner ble lansert i 2015. 

I 2016 ble revisjonsomfanget utvidet til miljøaspekter. Et verdensomspennende revisjonsfirma har siden vært involvert som en behørig, godkjent tredjepart for å administrere revisjonene. 

audit china pens

Skyggerevisjoner og forsterket årvåkenhet

 

  • Alle disse revisjonene blir siden gjort ved å bruke søylestandarden SEDEX 4. Samme metode (helt uavhengige revisjoner) blir brukt enten på direkte eller indirekte importerte produkter.
  • I tillegg blir skygge-/komplimenterende revisjoner også brukt for å styrke påliteligheten i prosessen. De blir utført av Lyrecos QSS-team. 
  • Dedikert leverandørbærekraft med fokus på aktsomhet overfor avfall, blir også utført i henhold til risikofølsomhet til spesifikke produkter, som for eksempel papir med hensyn til avskoging, eller PPE-produkter som plastikkhansker eller kirurgiske masker med hensyn til arbeidsforhold i risikoland. 

Målet er å forsikre oss om at vi fanger alle de relevante bærekraftige aspektene, avhengig av produktkategorien, lokasjonen til leverandøren og konteksten. Dette er en grundig analyse, lansert for komplekse situasjoner.